Empatitrötthet är ett förhållandevis nytt begrepp som beskriver den utmattning och stress som kan uppstå när man ständigt tar emot och försöker förstå andras känslor och behov. Denna form av trötthet är vanlig hos människor som har en naturlig förmåga att känna med andra, som exempelvis vänner, familjemedlemmar, terapeuter eller andra i hjälpande roller.

Vi som arbetar inom hjälpande yrken måste ständigt hitta balansen mellan det privata och det professionella. Att inte ta med sig arbetet hem och kunna ”stänga av”, att inte ”ta över” eller ”bära på” andras sorg, känsla eller smärta är något som vi ständigt arbetar med i vår hjälpande yrkesroll, just för att kunna hitta och bevara en hållbarhet och en balans.

Det som dock blir svårt att stänga av, och stänga ut, är den privata källan till vår empatitrötthet. Där du av kärlek, plikt, ansvar, vilja, förmåga, ork etc. känner stark empati för din omgivning, till den grad att du till slut bränner ut dig själv. Många av oss känner inte till begreppet och heller inte att det går att bli empatitrött.

Det krävs att man är uppmärksam, respekterar sina egna begränsningar och är snäll mot sig själv.

Det är viktigt att känna igen tecknen på empatitrötthet och att lära sig att hantera dessa på ett effektivt sätt.

Tecken på empatitrötthet kan vara:

  1. Känslomässig utmattning
  2. Trötthet
  3. Depression
  4. Sömnlöshet
  5. Fysisk smärta
  6. Likgiltighet

För att hantera empatitrötthet är det viktigt att prioritera sitt välbefinnande. Detta inkluderar saker som exempelvis  fysisk aktivitet, god sömn, en hälsosam kost och tid för avkoppling och återhämtning.

Det är viktigt att sätta gränser och att lära sig att säga nej till situationer och människor som kräver mycket energi av oss.

Att erkänna och hantera empatitrötthet är en viktig del av en hälsosam livsstil och kan hjälpa till att förbättra både ens eget välbefinnande och förmåga att hjälpa andra.

Viktigast är just ärligheten, att kunna erkänna för sig själv att man faktiskt är empatitrött.

 

Är du empatitrött?


Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare