Lyssnande är enligt mig det som är mest avgörande för en lyckad kommunikation,

mer än att tala.

Lyssnande är något som jag arbetar väldigt mycket med både i mitt arbete med klienter och i min roll som utbildare. Faktum är att vi alla kan bli bättre på att lyssna och extra viktigt är att kunna se skillnad på att höra när någon pratar och faktiskt lyssna på VAD personen säger.

 

Nedan beskrivs olika typer av lyssnande:

 • Slölyssnande– Ett passivt lyssnande där vi inte är riktigt engagerade i det som sägs.
 • Störande lyssnande– Är när vi på något sätt stör kommunikationen genom att exempelvis inte ha ögonkontakt eller inte svara.
 • Aktivt lyssnande– Den aktiva lyssnaren speglar det som sägs och bekräftar för den andra personen att man faktiskt lyssnar, till exempel genom att nicka. Lyssnaren ställer frågor för att säkerställa att budskapet har tolkats rätt, och här har lyssnaren ett aktivt förhållningssätt med fokus på den som talar.
 • Värderande eller kritiskt lyssnande handlar om att man förhåller sig kritiskt och ifrågasättande till det som sägs. Lyssnandet inriktas på att bedöma hållbarhet och riktighet i det som sägs.
 • Empatiskt lyssnande- Handlar om att sätta sig in i den andras tankar och känslor och försöka att förstå dessa. Empatiskt lyssnande avser att skapa förståelse för andras tankar och känslor och att reflektera denna förståelse. Här är det viktigt att vi lyssnar på djupet, i det som inte sägs och ser helheten i den verbala och icke-verbala kommunikationen.
 • Djuplyssnande- Är när vi lyssnar på budskapet och inte bara på det som sagts. För att hitta undertexter och nyanser bakom det som sägs, måste vi lyssna på djupet och betrakta helheten inklusive de icke-verbala budskapen.

Ett gott lyssnande kräver närvaro, empati, intresse och viljan att förstå den andra och att verkligen undersöka och säkerställa att man verkligen har förstått det den andra säger.

 

Här är några tips på hur vi kan bli bättre lyssnare:

 • Att inte avbryta
 • Att ha ögonkontakt
 • Att vara närvarande och fokuserad
 • Att inte ställa motfrågor medan den andra pratar
 • Att inte avsluta andras meningar
 • Och sist men allra viktigast, att prata mindre och lyssna mer

 

Reflektion

Hur bra lyssnare är du?

Kategorier: Samspel

Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare