Visst har vi alla råkat ut för den jobbiga, frustrerande känslan. Känslan av att allt snurrar samtidigt som allt står stilla. Den där jobbiga känslan av att det man kanske en gång trodde på, plötsligt blev en suddig och luddig tanke och känsla. Plötsligt är inte vägen så rak och självklar längre och känslan av vilsenhet tar över vår kropp och själ.

Att känna sig vilsen är en del av livets resa, en känsla som många av oss stöter på vid någon punkt i livet. Det är som att stå i en tjock dimma, där varje riktning verkar lika osäker och framstegen känns som om de leder oss djupare in i okända territorier.

Denna känsla kan uppstå ur en mängd olika situationer – från stora livsförändringar som en karriäromsvängning eller en personlig förlust, till en gradvis insikt om att det liv man lever inte längre känns meningsfullt eller tillfredsställande.

Det finns flera kännetecken som kan indikera att man känner sig vilsen:

En känsla av säkerhet:

En dominerande känsla av osäkerhet eller förvirring om vart man är på väg i livet, eller osäkerhet kring vad man egentligen vill ha ut av livet. Denna osäkerhet kan påverka beslutsfattande och göra det svårt att planera för framtiden.

Brister i livsglädje:

En minskning av glädje och tillfredsställelse i aktiviteter som tidigare varit givande. Saker och intressen som en gång kändes meningsfulla kan börja kännas tomma eller meningslösa.

Känslor av isolering:

En känsla av isolering eller ensamhet, även i närvaro av andra. Det kan kännas som om ingen riktigt förstår vad man går igenom, eller som att man har svårt att relatera till de människor som finns runt omkring en.

Förändrade relationer:

Förändringar i relationer till vänner och familj, där man kanske drar sig undan sociala sammanhang eller känner sig missförstådd av de som står en nära.

Självkritik och negativa tankemönster:

Ökad självkritik och negativa tankemönster kan vara tecken på att man känner sig vilsen. Det kan röra sig om tankar som att man inte är ”tillräcklig” eller att man har misslyckats på något vis.

Sömnproblem och ändrade rutiner:

Sömnproblem, som svårigheter att somna eller sova igenom hela natten, eller en övergripande förändring i dagliga rutiner och vanor, kan också vara tecken.

Söka efter mening och syfte:

En stark längtan eller sökande efter mening, syfte eller passion i livet. Detta kan inkludera att ifrågasätta sina nuvarande livsval, karriär, eller de relationer man har.

Motstånd mot förändring:

Samtidigt kan det finnas ett motstånd mot förändring, trots en djup längtan efter att bryta sig loss från nuvarande omständigheter. Detta kan leda till en känsla av att vara fast.

Dessa tecken och känslor är naturligtvis starkt individuella och upplevs olika av varje person. Vägen tillbaka, eller framåt, handlar ofta om självreflektion, att våga utforska nya möjligheter och att ge sig själv tid och utrymme att läka och växa. Det är viktigt att komma ihåg att även om dessa perioder av vilsenhet kan vara utmanande, är de också fyllda med potential för personlig utveckling och upptäckt. Det är också i dessa stunder av osäkerhet och sökande som vi har möjlighet att upptäcka nya delar av oss själva och hitta vägar som leder oss inte bara tillbaka till bekant mark, men kanske också till nya, ljusare destinationer.

Går det att hitta vägen igen?

Det första steget mot att hitta vägen tillbaka är att erkänna att man känner sig vilsen. Det kräver mod att stå inför sig själv och erkänna att man inte har alla svar, att de planer man haft kanske inte längre känns rätt, eller att man inte längre vet vilken riktning som är den rätta. I vår värld, som ofta värderar säkerhet, beslutsamhet och en tydlig livsbana, kan det kanske kännas som ett misslyckande att erkänna dessa känslor. Men i verkligheten är det ett tecken på styrka och självmedvetenhet.

När vi väl har erkänt för oss själva att vi är vilse, blir nästa steg att försöka förstå varför. Är det på grund av yttre omständigheter som förändrats, eller beror det på en inre förändring i våra värderingar, önskemål eller behov? Ibland kan det vara en kombination av båda. Detta är en tid för självreflektion, där vi kanske även behöver söka stöd från en terapeut, coach, eller betrodda vänner och familjemedlemmar som kan hjälpa oss att navigera i våra tankar och känslor.

Acceptera processen

Att hitta vägen tillbaka är sällan en snabb eller enkel process. Det är viktigt att ge sig själv tillåtelse att vara i den här fasen av sökande och osäkerhet. Att ha tålamod. Det finns viss skönhet i processen att utforska, även om det kan kännas skrämmande. Varje steg, även de som tycks vara fel, är en del av lärandeprocessen och hjälper oss att växa.

Medan vi utforskar, behöver vi vara öppna och mottagliga för nya möjligheter. Ibland kan det betyda att ta risker eller testa saker som ligger utanför ens komfortzon. Det kan handla om att följa en passion vi tidigare förbisett, att byta karriärväg, eller att göra förändringar i våra personliga relationer. Varje litet steg är en del av resan att hitta vad som ger mening och glädje i livet.

Glöm inte bort kraften i att dela din resa med andra. Att känna sig vilsen händer oss alla, och genom att öppna upp om våra känslor och erfarenheter kan vi kanske hitta gemenskap och stöd från oväntade håll. Det är också genom dessa delade erfarenheter som vi ofta hittar de mest värdefulla insikterna och lärdomarna.

Kom ihåg att, att känna sig vilsen är inte ett tecken på svaghet, utan snarare en inbjudan till självupptäckt och tillväxt. Det är en resa som kan vara lika givande som den är utmanande, och det är på dessa osäkra vägar som vi ofta hittar de mest bestående och meningsfulla riktningarna i våra liv. Ge dig själv tid, tålamod och vänlighet på denna resa, och kom ihåg att även om vägen kan verka oklar, har varje steg potentialen att leda dig till en ny och ljusare horisont ❤️.

 

 


Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare