Inom CFT (compassionfokuserad terapi) använder vi något som kallas för compassionsbrev till dig själv. Jag personligen tycker att det är väldigt givande och nyttigt att ägna tid åt att skriva till sig själv.

 

Ett brev till sig själv kan vara ett verktyg för att hjälpa till att bearbeta känslor och tankar.

Här ett exempel på hur man kan skriva ett brev till sig själv inom CFT:

  1. Börja med att skriva ner dina nuvarande känslor och tankar. Var specifik och beskriv vad du känner och tänker just nu.
  2. Försök att identifiera de negativa tankarna och känslorna som är relaterade till situationen. Tänk på vilka bra och dåliga tankar du har om dig själv, andra och situationen.
  3. Skriv ner de mer realistiska och neutrala tankarna som kan balansera dina tankar.
  4. Skriv ett brev till dig själv från ett mer positivt perspektiv. Försök att ge dig själv tröst, råd och stöd. Tänk på det som om du skriver till en vän eller en familjemedlem.
  5. Avsluta brevet med en uppmuntran till dig själv att fortsätta arbeta med dina tankar och känslor.

 

Varför är det nyttigt att skriva ett brev till sig själv:

  1. Man bearbetar känslor och tankar: Genom att skriva ner dina känslor och tankar kan du få en bättre förståelse för vad som orsakar dem och hur du kan hantera dem på ett mer hälsosamt sätt.
  2. Man identifierar negativa tankemönster: Genom att skriva ner dina känslor och tankar kan du identifiera de negativa tankemönster som kan orsaka problem i ditt liv.
  3. Man får perspektiv: Genom att skriva ett brev till dig själv från ett mer positivt perspektiv kan du få en annan syn på situationen och hjälpa till att skapa en mer balanserad syn på dig själv och situationen.
  4. Tröst och stöd: Brevet kan fungera som en källa till tröst och stöd när du känner dig nere. Det kan också hjälpa dig att känna dig mindre ensam med dina problem.
  5. Reflektion: Brevet kan vara ett verktyg för reflektion över tid, om du läser igenom det vid ett senare tillfälle kan det hjälpa dig att se hur du har utvecklats och hur du har hanterat dina känslor och tankar.

Oftast får man kontakt med tankar och känslor som man inte var medveten om, och oftast lär man sig att se saker ur bredare perspektiv med hjälp av detta brev.

 

Om du skulle skriva ett brev till dig själv, vad skulle du skriva då?


Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare