Är du emotionellt beroende?

Emotionellt beroende är ett tillstånd där en person är överdrivet beroende av en annan för känslomässigt stöd, bekräftelse och trygghet. Detta kan skapa osunda relationer och hämma personlig utveckling. Jag skriver om detta ämne eftersom det påverkar många av oss på ett djupare plan än vi kanske inser. Genom att Läs mer…