Jag skulle vilja påstå att det ligger i vår natur att döma andra, visserligen i olika grader men den som säger att den aldrig dömer någon eller något, talar osanning.

Även om jag själv tror mig vara en ”open minded” person som inte har några medvetna fördomar eller avsikter att ha åsikter om andra, så dömer jag ändå. Jag försöker att låta bli men det är något omedvetet och okontrollerat som dyker upp i min hjärna med jämna mellanrum. Jag dömer när jag möter nya personer och nya situationer, jag dömer utifrån rädsla för det främmande. Jag dömer utifrån tidigare erfarenheter, upplevelser, min uppfostran, mina värderingar, min omgivning och det jag tror är min ”sanning”. Jag dömer ibland hårt, ibland för hårt.

Oftast skäms jag när min bedömning varit helt fel, då jag har varit ute och cyklat fritt i mina bedömmande tankar. Ibland har jag dömt någon eller något och inte förrän jag själv hamnat i samma situation och på samma plats, har jag förstått hur det känns, är det det som är karma kanske?

För det är väl det vi gör, vi dömer andra utifrån det som är nytt och främmat för oss själva. Vi är så medvetna om att vi alla är olika, men ändå dömer vi varandra som att vi borde varit lika. Vi har alla fördomar och förutfattade meningar. Vissa fick vi i vår uppfostran, vissa har livets väg skänkt oss. Vi har alla en förmåga att generalisera och detta hjälper ju såklart vår bedömningsprocess. Vi stämplar och drar slutsatser utifrån det vi tror är ”rätt” och inte utifrån den faktiska sanningen. Tur att livet lär en, tur att vissa av oss ändå är mottagliga för att erkänna denna brist. För visst är det en brist, att uttala sig om något man faktiskt inte har en aning om. Att vara villig att arbeta med sina brister är ju en konst, att lära sig att vara mindre dömande är en befrielse.

Vad kännetecknar då en dömande person?

När någon beskrivs som en ”dömande person” innebär det ofta att personen har en tendens att bedöma, kritisera eller fördöma andra människor eller deras handlingar. Att vara dömande kan vara en negativ egenskap, eftersom det kan skapa en icke-empatisk och negativ atmosfär i relationer och i samspelet med andra.

Det är dock viktigt att notera att alla kan vara dömande ibland, men det är en egenskap som man kan arbeta på att minska eller undvika. 

 

Här är några kännetecken på en dömande person:

1. Snabb att kritisera: En dömande person är ofta snabb att uttrycka negativa åsikter om andra människors handlingar, utseende eller beteende.

2. Brist på empati: De har svårt att förstå eller sätta sig i andras skor och förstå deras perspektiv.

3. Negativ inställning: Dömande personer tenderar att ha en generellt negativ inställning gentemot andra och deras handlingar.

4. Stelhet i tankesätt: De kan vara stela i sina åsikter och har svårt att vara öppna för nya perspektiv eller idéer.

5. Brist på självmedvetenhet: De kanske inte är medvetna om hur deras dömande beteende påverkar andra och deras relationer.

 

 

 

Så hur dömande är du?


Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare