Här kan du läsa om de olika inriktningar och metoder jag använder i mitt arbete:

Samtalsterapi med KBT-inriktning

Som samtalsterapeut med fokus på Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är mitt mål att hjälpa dig att förändra negativa tankemönster och beteenden som kan påverka ditt välmående. KBT är en vetenskapligt beprövad terapiform som har visat sig vara effektiv för en rad olika psykologiska utmaningar. Med hjälp av KBT hjälper jag dig att förstå och omstrukturera de negativa tankar och beteenden som kan leda till ångest, depression, stress och andra psykologiska problem. Vi kommer att tillsammans samarbeta för att identifiera och utmana de destruktiva mönstren och ersätta dem med mer hälsosamma och produktiva sätt att hantera livets utmaningar.

 

Samtalsterapi med CFT-inriktning

Samtalsterapi med fokus på Compassion Focused Therapy (CFT). CFT är en terapiform som hjälper dig att utveckla självmedkänsla och förståelsen för dina egna reaktioner och känslor. Genom att använda övningar och tekniker som främjar medkänsla gentemot dig själv, hjälper jag dig att bryta destruktiva mönster och uppnå ökad psykisk balans. CFT är särskilt effektivt för att behandla självkritik, skam, ångest och depression.

 

Samtalsterapi med EFT-inriktning

Genom Emotionally Focused Therapy (EFT) hjälper jag par och individer att förstå och förbättra sina känslomässiga relationer. Vi kommer att arbeta tillsammans för att skapa starkare och mer säkra anknytningar samt utveckla förmågan att kommunicera effektivt och lösa konflikter på ett hälsosamt sätt. Oavsett om det handlar om partnerrelationer, familjer eller enskilda, EFT är en kraftfull terapiform för att skapa positiv och bestående förändring.

 

Samtalsterapi med ACT-inriktning

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en terapiform som jag använder för att hjälpa dig att hantera livets utmaningar genom att öka din acceptans av de saker du inte kan förändra och fokusera på de handlingar som är i linje med dina värderingar. Med ACT kan du lära dig att leva ett meningsfullt och uppfyllande liv, även i svåra situationer. Vi kommer att arbeta tillsammans för att skapa en personlig plan för att öka ditt välbefinnande och förverkliga dina mål.

 

Stressterapi för ökad välmående

Stress kan påverka både din psykiska och fysiska hälsa negativt. Jag arbetar med stressterapi för att hjälpa dig att hantera stress och återfå balansen i ditt liv. Tillsammans kommer vi att identifiera och hantera stressutlösare, utveckla avkopplingstekniker och skapa en personlig plan för att minska stressens påverkan på ditt välmående. Stressterapi kan hjälpa dig att återta kontrollen över ditt liv och trivas i din vardag.

 

Par-/relationsterapi 

Par-/relationsterapi hjälper par att skapa starkare och mer meningsfulla relationer. Oavsett om ni har svårigheter med kommunikation, konflikter eller känslomässig närhet, kommer vi att arbeta tillsammans för att förbättra er relation. Genom att utveckla bättre förståelse och konstruktiva sätt att hantera konflikter kan ni bygga en hälsosam grund för ett lyckligt och hållbart förhållande.

 

Samtalsterapi med Skrivterapi-inriktning

Skrivterapi är en kraftfull och kreativ terapiform som jag använder för att hjälpa dig att utforska och förstå dina tankar och känslor genom skrivande. Genom ord och berättande kan du uttrycka dina djupaste känslor och reflektera över ditt liv på ett nytt sätt. Tillsammans kommer vi att använda skrivande som ett verktyg för självinsikt, förändring och helande. Skrivterapi är effektiv för att behandla en rad olika psykologiska utmaningar, inklusive ångest, depression och trauma.

 

Livscoachning:

I livscoachning arbetar vi tillsammans för att utforska dina värderingar, passioner och mål. Genom att identifiera vad som är viktigt för dig kan du skapa en mer meningsfull och balanserad tillvaro. Vi kommer att utveckla strategier för att hantera hinder, öka din självkännedom och stärka din förmåga att fatta beslut som är i linje med din inre kompass.

 

Karriärcoachning:

Inom karriärcoachning kommer vi att fokusera på din yrkesmässiga utveckling. Oavsett om du vill hitta rätt karriärspår, byta jobb, eller nå högre positioner inom din nuvarande bransch, hjälper jag dig att identifiera dina styrkor och mål. Tillsammans kommer vi att utforma en plan för att nå dina yrkesmål och övervinna eventuella hinder längs vägen.

 

Online- Terapi och coaching:

Inom online-terapi/coaching fokuserar jag på att hjälpa dig att nå dina personliga, professionella och livsmål. Genom videomöten och kommunikation via e-post eller videosamtal, kan du få stöd och vägledning för att utveckla strategier för framgång och personlig utveckling. Oavsett om du vill uppnå karriärmål, förbättra din självkänsla eller öka din livskvalitet, kan online terapi och coaching vara den flexibla och effektiva lösningen. Jag strävar efter att erbjuda samma kvalitet och engagemang online som du skulle få i en personlig session. Oavsett var du befinner dig, erbjuder jag en trygg och konfidentiell plattform för att stödja din väg mot förändring och framsteg.

 

Mindfulnessinstruktör: Guidning till Närvaro och inre lugn

Som mindfulnessinstruktör är mitt uppdrag att vägleda dig mot inre lugn, medvetenhet och närvaro i nuet. Mindfulness är en kraftfull och vetenskapligt beprövad metod som kan hjälpa dig att minska stress, öka din medvetenhet och uppnå en djupare förståelse för dig själv.

Vad är Mindfulness?

Mindfulness handlar om att vara fullt medveten om dina tankar, känslor och kroppsliga upplevelser i stunden, utan att döma dem. Det är att fördjupa din närvaro och acceptera ditt inre tillstånd med medkänsla. Genom övningar och tekniker kan du lära dig att hantera stress, öka din koncentration och skapa en känsla av inre frid.

Vad erbjuder jag som Mindfulnessinstruktör?

Jag erbjuder guidade övningar som är anpassade för att passa dina behov och mål. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren inom mindfulness, kommer jag att anpassa min instruktion för att hjälpa dig uppnå ökad närvaro och balans i ditt liv.

Fördelar med Mindfulness:

  • Minskar stress och ångest.
  • Förbättrar sömnkvaliteten.
  • Ökar koncentrationen och närvaron.
  • Främjar medvetenhet om dina reaktioner och tankemönster.
  • Skapar en känsla av inre lugn och välmående.

 

Personlig Tränare: Förvandling och hälsa på ditt sätt

Som personlig tränare är mitt mål att vara din pålitliga partner på vägen till en hälsosammare och starkare version av dig själv. Jag tror på att varje individ är unik, och jag skapar skräddarsydda träningsprogram och rådgivning för att hjälpa dig att nå dina hälsomål, oavsett om det handlar om att förbättra din fysiska kondition, gå ner i vikt eller öka din energinivå.

Vad erbjuder jag som Personlig tränare?

Jag erbjuder en personlig och stödjande träningsupplevelse som är anpassad efter dina behov och ambitioner. Vi kommer att arbeta tillsammans för att skapa en realistisk plan som passar din livsstil och tidsschema.

Min Filosofi:

Jag tror på att träning ska vara en njutbar och givande upplevelse som är anpassad efter dig. Min roll som personlig tränare är att ge dig det stöd, motivation och kunskap du behöver för att nå dina mål och uppleva en bättre hälsa.