Jag berättade om compassion-medkänsla i mitt förra inlägg.

Nu ska vi gå igenom innebörden av självmedkänsla eller self-compassion som det heter på engelska.

Tänk på hur du talar till dig själv. Om du pratade med dina vänner som du talar till dig själv, skulle du ha några vänner då”?. 

Så viktig mening med så mycket innebörd.

De flesta av oss skulle nog inte ha några vänner alls….

När det kommer till personlig utveckling är självmedkänsla enligt mig en viktig del för att kunna nå framgång och att kunna utvecklas.

Självmedkänsla är inte detsamma som självkänsla eller självförtroende (mer om dessa begrepp i senare inlägg) och handlar alltså inte om sätt att tänka om sig själv, utan det handlar om sätt att behandla sig själv. Här gäller det att behandla sig själv precis som man skulle behandla sina vänner eller familjemedlemmar och andra som man bryr sig om även vid misslyckande. Att man är snäll mot sig själv, precis som man skulle vara mot en vän.

Generellt sett innebär självmedkänsla att acceptera att du är människa och att du gör misstag. Att du är medveten om vem du verkligen är, med dina brister och att du ger dig själv friheten att vara ofullkomlig.

Självmedkänsla uppmuntrar dig att erkänna dina brister och begränsningar och att acceptera dessa.

Det som jag blir mest inspirerad av när det gäller självmedkänsla är att kunna se skillnaden mellan att göra ett dåligt val, och att vara en dålig person. Ett dåligt val och beslut gör dig inte automatisk till en dålig person, denna mening förtjänar en upprepning, så många gånger jag har använt och använder mig av den, både privat och yrkesmässigt.

Forskning visar ett positivt samband mellan självmedkänsla, välbefinnande och en känsla av självvärde. Det finns även forskningar som visar att personer med självmedkänsla är mer omtänksamma, stödjande och empatiska. Dessa personer har högre emotionell intelligens och känner stor tillfredsställelse med livet i allmänhet och känner mindre ångest och rädsla för att misslyckas. 

Det är inte lätt att använda självmedkänsla om man inte är van. Men det är aldrig försent att börja även om det är med små små steg.

Kategorier: Compassion

Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare