Självförtroende handlar om hur bra man tror att man klarar av olika eller specifika saker och delar i livet. Man kan ha olika grad av självförtroende för olika situationer. En person med bra självförtroende accepterar och litar på sig själv och har en känsla av kontroll i sitt liv. Den känner väl till sina styrkor och svagheter och har en positiv syn på sig själv och sätter realistiska förväntningar och mål, kommunicerar självsäkert och kan hantera kritik.

Självförtroende är någonting som påverkar samtliga aspekter av vår personlighet och tillvaro och styr vår självbild.

En person med lågt självförtroende kan känna självtvivel, vara passiv, undergiven eller ha svårt att lita på andra. Den kan känna sig underlägsen, oälskad eller vara känslig för kritik. Man kan dock känna sig säker på vissa områden, men sakna förtroende för andra. Att ha högt eller lågt självförtroende är sällan relaterat till ens faktiska förmåga och är oftast baserad på våra uppfattningar.

Lågt självförtroende kan bero på olika faktorer som uppväxt, miljö och livsomständigheter. 

Självförtroende ger dig en grund som du kan använda för att hitta eller skapa den person du vill vara genom att acceptera dina svagheter och arbeta med att förbättra dessa.

Personer med bra självförtroende har ofta en positiv inställning, ett genuint sätt att vara på och använder tydligt kroppsspråk.

Att bygga upp sitt självförtroende är en del av vår personliga utveckling och kan med små steg förbättras och utvecklas. Det är viktigt att ha tålamod och ge sig själv tid att förändras.

Du kan öka ditt självförtroende genom att:

  • Erkänna och betona dina styrkor.
  • Belöna och beröm dig själv för dina ansträngningar och framsteg.
  • När du stöter på ett hinder, behandla dig själv med vänlighet och medkänsla.
  • Sätta upp realistiska och uppnåeliga mål.
  • Förvänta dig inte perfektion, utan framsteg.
  • Inse att tidigare negativa livserfarenheter inte bestämmer din framtid.
  • Uttryck dina känslor, tankar och behov direkt och respektfullt.
  • Lär dig att säga nej.

 

Testa ditt självförtroende: Tryck här för att komma till testet


Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare