Kommunikation betyder utbyte av tankar, åsikter, information och känslor och är benämningen för det samspel vi har med andra människor.

Vi kommunicerar genom tal, genom kroppsspråk, genom mimik, genom skrift och genom tecken.

Alla har vi vårt eget sätt att kommunicera på. Det som är väldigt viktigt för att kommunikationen ska fungera är att man lyssnar, observerar och är mottaglig för andras kommunikation. Det finns olika vägar och sätt för att uppnå en god kommunikation och det finns mängder med kurser och verktyg som lär ut hur man kan bli bättre på att kommunicera. Faktum är att vi alla kan behöva bli bättre på att kommunicera.

 

Vad kännetecknar ”god kommunikation”?

För att vi ska kunna skapa harmoniska och trygga relationer till våra medmänniskor, är en bra och fungerande kommunikation en stor och viktig del. En bra kommunikation handlar om ömsesidighet och om att skapa öppenhet och tilltro till oss själva och till den vi talar med.

 

Exempel på god kommunikation:
 • Att ha fokus på sakfrågor och inte på person eller personlighet.
 • Att visa att man vill förstå och acceptera den andre och att man är lösningsorienterad
 • Att granska sina egna åsikter och argument och vara beredd på att omvärdera dessa
 • Att försöka att bygga tillit och förståelse till den andre och visa att det är okej att ha olika uppfattningar
 • Att ha respekt för den andres integritet och värde
 • Att sträva efter samarbete
 • Att fokusera på konstruktivitet och att vara framtidsinriktad
 • Att uttrycka egna behov samtidigt som man lyssnar efter den andres behov
 • Att lyssna aktivt och empatiskt
 • Att fråga och försäkra sig om att man har uppfattat den andre rätt
 • Att försöka omformulera lösningsförslag till konkreta handlingar

 

Viktiga färdigheter och egenskaper i en fungerande kommunikation är:

 • Anpassningsbar
 • Vänlig
 • Empatisk
 • Respektfull
 • Lyhörd
 • Tydlig
 • Trygg

   

   

  Reflektion- Hur kommunicerar du med andra?

   

  Stanna upp och reflektera över följande:

  • Är jag tydlig i min kommunikation? Ibland tror vi att vi är jättetydliga, vi tänker en sak och vår hjärna säger att det är tydligt och bra. Men av någon anledning når budskapet inte fram till mottagaren. Var det sättet vi sa det på, var det kroppsspråket, var det tonläget, var det val av orden, var det brist på ord och för abstrakt mening?Hur tydlig är du i din kommunikation?

   

  • Vad gör min kommunikation med andra bra? Jag är rätt säker på att majoriteten av alla människor skulle svara att de är jättebra på att kommunicera med andra, därav att det uppstår oklarheter, konflikter, missförstånd och annat oss emellan. Vad gör just din kommunikation med andra bra?

   

  • Vilka människor har jag svårt att kommunicera med och varför? Det finns alltid vissa som vi har svårare att kommunicera med, anser jag. Det kan exempelvis vara på grund av kulturskillnader, genus, ålder eller helt enkelt personkemin. Vilka människor har du svårt att kommunicera med och varför? 

   

  • Får jag fram mitt budskap när jag kommunicerar med andra? Vi tror att vi är tydliga, vi tror att motparten vet precis vad vi önskar och vill ha, men mest sannolikt är det inte alls så. Det som är självklart för dig behöver inte vara självklart för någon annan. Om jag inte får ut mitt budskap så kan jag heller inte förvänta mig någon respons från mottagaren. Får du fram ditt budskap när du kommunicerar med andra?

   

  • Hur du kan bli bättre på att kommunicera?

   

  Jag ska i nästa inlägg berätta om vad som skapar störningar i vår kommunikation med andra så häng med…

   

  Kategorier: Samspel

  Leila Dadgar

  ♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare