Oro är en kognitiv process som uppstår i hjärnan och handlar om att föreställa sig och förbereda sig på hypotetiska negativa händelser. Man förbereder sig mentalt på något som ännu inte hänt, men som skulle eventuellt kunna hända.

Oro börjar oftast med ”tänk om”-frågor och handlar för det mesta om framtiden eller framtida konsekvenser av något som redan skett. Oro utlöses oftast av situationer som är oförutsägbara, nya, och oklara för oss. Det är inte ovanligt att orostankarna handlar om ett rent katastroftänkande, dvs det absolut värsta scenariot.

Oro kan delas in i två typer:

  • Oro över reella problem- det som man upplever här och nu, man har en viss kontroll över situationen och det finns eventuellt något man kan göra för att lösa problemet
  • Oro över hypotetiska situationer- det som inte har hänt ännu och kanske aldrig kommer att hända, där man saknar kontroll över situationen och har ingen möjlighet att lösa eller påverka situationen.

Oro är en negativ tankeprocess som utlöser en jobbig känsla inom oss men som även kan resultera i fysiska besvär som exempelvis sömnproblem, koncentrationssvårigheter eller försämrad aptit. 

Alla känner vi oro vid olika tillfällen i livet och att känna oro är helt normalt men blir till ett problem när den upplevs ofta, är överdriven i förhållande till situationen, är svår att kontrollera och hantera samt påverkar livet och välmåendet i allmänhet. Vi är alla olika och hanterar oro på olika sätt, beroende på hur vi är som personer, i olika faser i livet och våra tidigare upplevelser och erfarenheter. Vi kan känna oro för att någonting ska hända en närstående, eller oro över vår hälsa eller vår ekonomi eller annat.

Här kan du testa din oro:  Test

Sätt att hantera din oro:

  1. Kartlägg din oro- avsätt tid till att reflektera, analysera och anteckna (för dagbok) de tillfällen och situationer där du kände oro. Vad handlade oron om? I vilken situation uppstod den? 
  2. Utmana dina orostankar med frågor- är du en person som tar ut misslyckanden och problem i förväg? Utmana dig själv med frågor som: ”Vad är det värsta som kan hända” eller ”Hur sannolikt är det att det som jag är rädd för kommer att hända”? 
  3. Bryt vanor, rutiner och tänj på dina trygghetsgränser- våga ta risker, stegvis och i lagom mängd, släpp kontrollen och våga kliva några steg ut från din trygghetszon, det kanske inte var så farligt som du trodde.
  4. Acceptera din oro- acceptans innebär att acceptera sina tankar, känslor och situationer precis som de är. Det går ändå aldrig att förutse eller förebygga allt i livet, men genom att träna på sin acceptens, kan vi minska effekten av oron och det negativa som vi tänker, känner och upplever. (Mer om acceptens i senare inlägg).

 

 

Observera att ett testresultat inte innebär en diagnos och att det är oerhört viktigt att söka hjälp på exempelvis en vårdcentral, när man inte längre kan hantera sin oro.
Kategorier: Välmående

Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare