Vi spenderar stor del av vår vakna tid på vår arbetsplats tillsammans med personer och grupper som vi inte själva valt. En stor del av den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur vi trivs med våra arbetskamrater, hur meningsfullt vi upplever vårt arbete och våra arbetsuppgifter, hur stort inflytande vi har över vår situation och vilka möjligheter vi har till personlig utveckling Arbetsgivarverket.

Forskning från Handelshögskolan i Stockholm visar att arbetsplatsen är ett utmärkt ställe för att kunna utvecklas som människa och att uppnå en personlig mognad. Det finns även olika undersökningar som visar att möjligheten till personlig utveckling på jobbet värderas högre än många andra förmåner och villkor.

Personlig utveckling är som tidigare nämnt en process som främst handlar om en positiv och sund relation till sig själv och att kunna ta tillvara på och utveckla sina förmågor både privat och i arbetslivet. Hur starka vi än är i vår självvärdering och uppskattning, är vi i viss mån beroende av att spegla varandra från olika vinklar för att kunna förbättra oss i våra olika roller, i detta fall vår yrkesroll. För att kunna bygga trygghet och självförtroende både privat och på arbetsplatsen, är vi till viss del beroende av att bli uppskattade o respekterade av vår omgivning. Feedbackstöd eller värderingsstöd som har en gynnsam effekt på arbetsprestationer är något som kan ge personlig utveckling. Särskilt sådan som inneburit positiv återkoppling och i synnerhet när den kommer från chefer. Grundtanken med feedback är att den skall leda till förbättring, på individ och på grupp/verksamhetsnivå. Kontinuerlig positiv feedback ökar i sin tur arbetsglädjen, motivationen och kreativiteten i arbetsmiljön.

Personlig utveckling på arbetsplatsen kan även handla om att hitta sin drivkraft och motivation och att lära sig att hitta lugn och balans för att undvika stress och utbrändhet. Personlig utveckling på jobbet skapar lojalitet och produktivitet och för att kunna utvecklas på arbetsplatsen är det viktigt att ha en lyhörd och uppmärksam arbetsgivare som ser din kompetens och hjälper dig att utveckla den.

 

Läs artikeln om det viktigaste för svenskarna på jobbet här.

 


Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare