Självbild är ett av de ”själv”-begrepp inom positiv psykologi. Många vet inte skillnaden på dessa olika ”själv”-begrepp och om du är osäker på vad som är vad, så är du definitivt inte ensam. Jag kommer att gå igenom några av dessa begrepp, dess betydelse och effekt och väljer att börja med begreppet självbild.

Vad är egentligen självbild?

Som du kanske kan föreställa dig är självbilden relaterad till vad du ser när du tittar i en spegel, men även att gå mycket djupare än så. Självbild är ett antal självintryck som byggs upp och som har byggts upp med tiden och med åren.

Enkel förklaring är: Det du ser när du tittar i spegeln och hur du föreställer dig själv i ditt huvud är din självbild. 

Intresset för ”själv”-begrepp har funnits i många år, men den största delen av uppmärksamheten har ändå riktats mot övriga begrepp som är starkt förknippade med självbilden, såsom: Självkänsla, självuppfattning, självvärde, självförtroende, etc. Men, det vi vet om självbilden är att den är baserad på vår uppfattning om verkligheten, att den byggs upp under en livstid och fortsätter att förändras som vi gör, och att det är något vi har ett visst inflytande över. Självbilden hänger ihop med vilken typ av uppväxt du har haft och i vilken miljö du befinner dig i och handlar om din syn på dig själv och den uppfattning du har om vem du är. Självbilden påverkar hur du kommunicerar och samspelar med andra, och även hur du tror att du uppfattas av andra. Självbilden styr de beslut du tar i livet och hur dessa beslut kommer att påverka dig.

En persons självbild kan delas in i 3 delar:

  1. Hur en person uppfattar eller tänker om sig själv.
  2. Hur en person tolkar andras uppfattningar (eller vad hen tror att andra tycker) om sig själv.
  3. Hur en person skulle vilja vara, alltså ”idealjaget”.

 

Ett lättare sätt att kunna se och förstå självbilden är att dela in den i följande dimensioner:

  • Fysisk dimension: Hur en person värderar sitt utseende
  • Psykologisk dimension: Hur en person värderar sin personlighet
  • Intellektuell dimension: Hur en person värderar sin intelligens
  • Kompetensdimension: Hur en person värderar sina sociala färdigheter
  • Moralisk dimension: Hur en person värderar sina värderingar och principer
  • Sexuell dimension: Hur en person känner att han eller hon passar in i samhällets könsnormer 

 

En person som har en god självbild är medveten om sina svagheter, brister, begränsningar men har även rätt bra koll på sina styrkor. En person med sämre självbild har inte riktigt lärt känna sig själv och har därmed svårare att identifiera sina egna styrkor och svagheter vilket i sin tur kan påverka både självkänslan och framförallt självförtroendet.

Exempel på en positiv självbild kan vara: Att se dig själv som en attraktiv och eftertraktad person (trots sina brister). Att ha en bild av dig själv som en smart och intelligent person.

Exempel på en negativ självbild kan vara: Att se dig själv som oattraktiv och oönskad. Att ha en bild av dig själv som en ointelligent person.

 

Vad kan en dålig självbild leda till?

Om man inte har bra koll på sina svagheter är chansen större att man misslyckas om man tar på sig större uppgift/roll/ansvar än den man faktiskt behärskar och då får självförtroendet sig en rejäl smäll.

Om man däremot inte är medveten om sina styrkor så kanske man inte vågar att utmana sig själv på rätt nivå och genom att tro att man är sämre än vad man faktiskt är, skapa en låg självkänsla.

Den bild vi har skapat av oss själva är också den som omgivningen uppfattar. När ens självbild inte bekräftas av andra, så kan det skapas konflikter både inom oss själva och även mot andra.

 

Går det att få en bättre självbild?

Självbilden är något som förändras och utvecklas hela livet och naturligtvis går att förbättra genom att vara sann och ärlig mot sig själv. Din självbild kan förbättras genom att du stannar upp och reflekterar över vad du vill, vad du känner, vad du tycker, vad du tänker och genom att vara snäll mot dig själv och låta dig göra misstag och acceptera dina brister.

 

 

För att få en uppfattning om din självbild, börja med nedanstående:

Reflektion:

Utan att fundera, beskriv dig själv med 3 ord.

 

 

Vill du lära dig mer? Kika gärna på detta:

 


Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare

1 kommentar

Självförtroende - Leila Dadgar · mars 30, 2022 kl. 11:15 f m

[…] Självförtroende är någonting som påverkar samtliga aspekter av vår personlighet och tillvaro och styr vår självbild. […]

Kommentarer är stängda.