Att definiera sig själv är att ta makten över sin egen berättelse. Det handlar om att skriva ned våra tankar, känslor och mål, och i processen upptäcka de kärnvärden som styr våra liv. Det är en övning i självkännedom som kräver att vi är ärliga med oss själva om vad som verkligen betyder något för oss. Denna process är dock inte statisk; den är dynamisk och pågående, eftersom vi ständigt utvecklas och växer genom nya erfarenheter och utmaningar.

I denna snabba och oavbrutet bedömande värld, står vi inför den ständiga utmaningen att definiera oss själva innan andra gör det åt oss. Denna resa mot självdefinition är inte bara modig utan också djupt personlig och kräver att vi gräver djupt inom oss själva för att upptäcka och omfamna vårt sanna jag. Det är en process som kräver ärlighet, reflektion och en vilja att konfrontera våra egna rädslor och osäkerheter. Men det är också här, i denna sårbarhet, som vi hittar vår största styrka.

Men vad händer när vi låter andra definiera oss? När vi ger bort pennan och låter andra skriva vår historia, riskerar vi att förlora vår självkänsla och hamna i en identitetsförvirring. Vi blir lätt bifigurer i våra egna liv, styrda av andras förväntningar snarare än vår egen vilja. Denna väg kan leda till en känsla av otillräcklighet och en förlorad känsla av själv, där vi ständigt ifrågasätter vårt eget värde och våra egna beslut.

Att ta tillbaka kontrollen och definiera oss själva är dock en kraftfull och befriande handling. Det innebär att vi lyssnar till vår egen inre röst och vågar följa vår egen väg, trogen mot våra egna värderingar och drömmar. Det är en resa fylld av självupptäckt, där vi får möjlighet att utforska vår egen potential och leva ett liv som är autentiskt och meningsfullt.

Viktigast här är att vi är ärliga och öppna med oss själva, om vem vi är och vem vi vill vara.


Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare