Vad är ångest?

Ångest är en naturlig del av livet och fungerar som en signal om att något kan vara fel. Det blir problematiskt när denna känsla blir så överväldigande att den hindrar oss från att leva vårt liv fullt ut. Ångest kan uttrycka sig genom symtom som oro, nervositet, hjärtklappning, svettningar eller till och med panikattacker.

Jag vill nu med denna guide ge dig några KBT-verktyg för att du själv ska kunna minska din ångest i vardagen.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi fokuserar på samspelet mellan våra tankar, känslor och beteenden. Genom att förstå och modifiera våra negativa tankemönster, kan vi förändra hur vi känner och agerar, även under stress och ångest. KBT är en målinriktad behandlingsform där du som individ aktivt deltar i din egen läkningsprocess.

 

KBT-verktyg för att hantera din ångest

1. Identifiera dina tankar: Börja med att observera de tankar som uppstår när du känner ångest. Skriv ner dem. Detta hjälper dig att se vilka specifika tankemönster som bidrar till din ångest.

 

2. Utmana tankarna: När du har identifierat dina ångestdrivande tankar, fråga dig själv:

– Är dessa tankar verkligen sanna?
– Finns det bevis för eller emot dessa tankar?
– Hur skulle jag tänka om en vän hade dessa tankar?

Genom att ifrågasätta och rationalisera dina tankar kan du ofta minska deras intensitet.

 

3. Andningstekniker: Ångest kan få oss att andas snabbt och ytligt, vilket ökar känslan av panik. Öva på djupandningstekniker:

– Andas in sakta genom näsan, räkna till fyra.
– Håll andan i fyra sekunder.
– Andas ut långsamt genom munnen, räkna till sex.
– Upprepa flera gånger.

 

4. Exponering: Gradvis och kontrollerat utsätt dig för de situationer som väcker ångest. Detta kan vara skrämmande till en början, men är effektivt för att minska ångest över tid. Börja med mindre utmanande situationer och bygg upp din förmåga.

 

5. Självomsorg: Var inte för hård mot dig själv. Ångest är en del av det mänskliga tillståndet. Tillåt dig själv att känna utan självkritik. Inkludera aktiviteter som du njuter av och som ger avkoppling i din dagliga rutin.

 

Dessa verktyg är inte bara tekniker utan de är delar av en större process för att förstå och hantera dina känslor. Ångesthantering genom KBT kräver tid och tålamod, men genom att öva regelbundet kan du uppnå betydande förbättringar i ditt välbefinnande.

Kom ihåg, om din ångest känns överväldigande, kan det vara hjälpsamt och nödvändigt att söka stöd från en professionell terapeut/psykolog ❤️.

 

Kategorier: Välmående

Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare