Har du någon gång känt dig besviken på någon du känner och älskar? Du är definitivt inte ensam. I mitt arbete och i möte med människor är just känslan av besvikelse något som nästan alltid har lyfts och tagits upp som ett problem. Vi människor styrs av våra tankar och våra känslor. Vissa av oss tänker och känner mer, och andra mindre. Vissa sätter andra före sina egna behov, medan andra utgår från sina egna behov.

Oavsett hur och när, är känslan av besvikelse tyvärr något som vi alla kommer att uppleva någon eller några gånger. Ibland är känslan befogad, ibland inte. Vi blir besvikna när det som utlovades till oss inte blev av, eller snarare det vi trodde utlovades till oss. Vi blir besvikna för att vi trodde och förväntade oss en handling från någon annan som inte genomfördes på det sätt vi ville och önskade.

Vi blir besvikna pga våra förväntningar.

Och för att inte bli besviken är det viktigt att ha kontroll över sina egna förväntningar på andra.

 

Du behöver fråga dig följande:

 

  • Finns det möjlighet för personen som du har förväntningar på att uppfylla dessa? Ibland är våra förväntningar över personens kapacitet.

 

  • Vet personen om att du har dessa förväntningar? Ibland har vi förväntningar som inte den andra parten känner till. Det här med att läsa andras tankar fungerar ju inte riktigt. Ibland behöver man säga vad man förväntar sig för att den andra ska förstå. Detta är vanligt förekommande i exempelvis parrelationer där oftast missförstånd uppstått på grund av bristande kommunikation och uttryck för behov och förväntningar.

 

Det som är oerhört viktigt att känna till är att du ska vara medveten om vad du själv gör för andra i förhållande till vad du förväntar dig.

 

Reflektion

• Har du ofta förväntningar på andra? Om ja, varför?

• Blir du ofta besviken på att dina förväntningar inte uppfylls?

• Är dina förväntningar befogade?

• Hur reagerar du när dina förväntningar inte uppfylls?

• Vilka förväntningar har andra på dig? (Har dessa förmedlats till dig eller är det något som du tror?)

• Känner du att du gör mer för andra i förhållande till vad du får tillbaka?

• Vad kan du bli bättre på när det kommer till förväntningar på andra och andras förväntningar på dig?

 


Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare