Vad gör att vissa lyckas i livet och andra misslyckas?

Hur blir vissa framgångsrika och andra inte?

 

 • Är det slumpen som avgör hur bra vi lyckas i livet?
 • Är det våra gener som avgör?
 • Är det de ekonomiska förutsättningarna?
 • Är det samhället vi lever i?
 • Är det våra tidiga beslut i livet som påverkar?
 • Är det våra föräldrar och de förebilder vi haft i uppväxten som påverkar?
 • Är det våra insikter och nivå av våra kunskaper som påverkar?

Jag har länge funderat på detta. Vad har varit och är avgörande för hur mitt liv ska se ut? 

Val, alternativ, möjligheter, beslut, det är alla ord som har en kraftfull inverkan på våra liv.

Men har vi alla dessa valmöjligheter?

Vi vet ju redan att vi inte kan välja våra föräldrar, inte heller våra gener och kanske inte landet, samhället, kulturen vi födds i. Slumpen vet vi ju inte heller om det existerar eller ej, oavsett så är inte slumpen en valmöjlighet (enligt mig).

Hur kan vi då forma våra liv till det vi vill och önskar?

Framgång är väldigt subjektivt. Först behöver vi kanske reda ut vad framgång betyder för dig och vad du anser gör dig framgångsrik i livet?

Min tolkning av en framgångsrik person är när personen har uppnått de mål den har satt upp för sig själv. Framgång betyder inte nödvändigtvis att du måste vara rik, duktig eller mäktig. Men det betyder att du har blivit den bästa versionen av dig själv och har utnyttjat dina förmågor maximalt. Detta i sin tur kan hjälpa dig att leva ett lyckligare liv.

Det finns många sätt att bli framgångsrik på både i ditt personliga och professionella liv. Strategier för att nå framgång kan variera beroende på vilket område du vill nå framgång inom. Förutom att nå framgång på ditt arbete, är det minst lika viktigt att prioritera relationer, din mentala och fysiska hälsa och andra faktorer som bidrar till din lycka.

Så vad är framgång för dig?

Anser du dig vara en framgångsrik person?

Vilka faktorer har påverkat din framgång eller misslyckande i livet?

Här är några personliga tips för att kunna nå framgång:

 • Att ha en tydlig plan
 • Prioritera dina mål
 • Skaffa relevant utbildning-/ kompetens
 • Att ha goda vanor
 • Att ha en positiv attityd
 • Att lära dig av dina misstag
 • Att vara öppen för nya saker
 • Att våga ta risker
 • Att ha viljan att satsa och arbeta hårt
 • Att alltid vara förberedd

Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare