Att vara en ”people pleaser” innebär att ständigt sätta andras behov framför sina egna. Man säger ja när man egentligen vill säga nej, i ett försök att undvika konflikter, få bekräftelse eller helt enkelt för att det känns som det rätta att göra. Men vad innebär det egentligen att vara en ”people pleaser”? Varför och hur blir man det? Och kanske viktigast av allt, vilka konsekvenser har det och hur kan man bryta detta mönster?

Vad är en ”people pleaser”?

 En ”people pleaser” är någon som har svårt att sätta gränser och ofta offrar sina egna behov och önskningar för att göra andra glada. Detta beteende kan ses som omtänksamt och osjälviskt, men det bottnar ofta i en djup rädsla för att bli avvisad eller att skapa konflikter. En ”people pleaser” kan verka som den perfekta vännen eller kollegan, alltid redo att hjälpa till, men till vilket pris?

Varför och hur blir man en ”people pleaser”?

 Beteendet att bli en ”people pleaser” utvecklas ofta tidigt i livet. Många människor som växer upp i miljöer där deras känslor och behov inte blir bekräftade, eller där de får uppmärksamhet och kärlek endast när de presterar eller gör något för andra, kan utveckla denna tendens. Det är ett sätt att hantera en känsla av osäkerhet och brist på självvärde. Genom att ständigt försöka tillfredsställa andra hoppas man få den bekräftelse och kärlek man själv saknat eller saknar.

Behovet av att vara en god och snäll person

 En stark drivkraft bakom att vara en ”people pleaser” är behovet av att bli sedd som en god och snäll person. För många känns det som en moralisk skyldighet att alltid vara hjälpsam och tillmötesgående. Man vill inte framstå som självisk eller elak, och därför säger man ja även när det innebär att man offrar sina egna behov.

Skuld, skam och dåligt samvete

 En central del av att vara en ”people pleaser” är känslan av skuld och skam när man försöker sätta sina egna behov först. När man säger nej eller inte kan hjälpa till, uppstår ofta ett dåligt samvete. Man känner sig som en dålig person, otillräcklig eller självisk. Dessa känslor förstärker beteendet att alltid säga ja, eftersom man vill undvika den inre kritiken och känslan av att inte vara tillräckligt bra.

Konsekvenser av att vara en ”people pleaser”

 Att vara en ”people pleaser” kan ha allvarliga konsekvenser för ens mentala och fysiska hälsa. Konstant stress och utmattning är vanligt eftersom man aldrig tillåter sig själv att vila eller ta hand om sina egna behov. Emotionellt kan det leda till känslor av tomhet, frustration och ilska, eftersom man ständigt undertrycker sina egna känslor och önskningar. Relationer kan bli ansträngda eftersom de bygger på en obalans där den ena parten alltid ger och den andra alltid tar. Dessutom kan känslan av skuld och skam göra att man fastnar i en cykel av självförakt och dåligt självförtroende.

Omgivningens roll

 Omgivningen spelar en stor roll i att förstärka en ”people pleasers” beteende. Om man ständigt får positiv förstärkning för sitt hjälpsamma beteende, är det lätt att fortsätta på samma spår. Dessutom kan människor runtomkring utnyttja denna tendens, medvetet eller omedvetet, genom att förvänta sig att man alltid ska ställa upp. Detta kan skapa en ond cirkel där man känner sig tvingad att fortsätta behaga andra för att undvika besvikelse eller kritik.

Att inse att man är en ”people pleaser”

 Att erkänna för sig själv att man är en ”people pleaser” är första steget mot förändring. Det kräver självreflektion och ärlighet. Man behöver se på sina egna beteendemönster och fråga sig själv varför man ständigt sätter andras behov före sina egna. Det kan vara hjälpsamt att prata med någon man litar på, eller att söka professionell hjälp för att få perspektiv på sina handlingar och känslor.

Test: Är du en ”people pleaser”?

Här är några frågor som kan hjälpa dig att avgöra om du är en ”people pleaser”:

 1. Har du svårt att säga nej, även när du verkligen inte vill göra något?
 2. Känner du ofta skuld eller skam när du sätter dina egna behov före andras?
 3. Strävar du ständigt efter att få andras godkännande och bekräftelse?
 4. Oroar du dig för att skapa konflikter eller göra andra besvikna om du säger nej?
 5. Har du en tendens att ta på dig för mycket ansvar, även om det gör dig stressad eller utmattad?
 6. Finner du dig själv ofta göra saker du egentligen inte vill göra, bara för att undvika att verka självisk?
 7. Känner du att ditt värde som person är knutet till hur mycket du gör för andra?
 8. Är du rädd för att bli avvisad eller förlora vänner om du inte alltid är tillgänglig och hjälpsam?

Om du svarar ja på flera av dessa frågor, kan det vara tecken på att du har tendenser till att vara en eller helt enkelt är en ”people pleaser”.

Vägar att ta sig ur det:

 1. Sätta gränser: Börja med små steg och lär dig att sätta gränser. Säg nej till saker som du inte har tid eller energi för.
 2. Självvård: Prioritera din egen hälsa och välmående. Ta tid för dig själv och gör saker som du njuter av.
 3. Kommunikation: Var ärlig med dina känslor och behov. Lär dig att uttrycka vad du verkligen vill och behöver.
 4. Självkänsla: Arbeta på att bygga upp din självkänsla. Påminn dig själv om ditt eget värde och att du är värd att bli behandlad med respekt.
 5. Sök stöd: Prata med en terapeut eller coach som kan hjälpa dig att navigera denna förändringsprocess. Det är viktigt att ha någon som kan ge stöd och vägledning.
 6. Hantera skuldkänslor: Förstå att skuld och skam är naturliga känslor, men att de inte ska styra ditt liv. Öva på att acceptera dessa känslor utan att låta dem påverka dina beslut.
 7. Omvärdera din definition av snällhet: Förstå att att vara snäll inte innebär att alltid säga ja. Att sätta gränser och ta hand om sig själv är också en form av snällhet, både mot dig själv och andra.

En ny väg framåt

 Att bryta mönstret av att vara en ”people pleaser” är inte lätt, men det är möjligt. Det kräver tid, tålamod och mod att förändras. Genom att lära sig att sätta gränser och prioritera sina egna behov, kan man skapa en mer balanserad och hälsosam vardag. Det handlar om att säga ja till sig själv och sitt eget välmående, och att förstå att det är okej att ibland säga nej till andra. Detta är en resa mot självacceptans och självrespekt, där man kan vara sitt sanna jag, både för sig själv och för andra.

❤️


Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare