Att klamra sig fast vid det förflutna och äldre versioner av oss själva kan ha djupgående effekter på vår psykiska och emotionella välbefinnande. Det kan skapa en inre värld fylld av ånger, självkritik och vad-om-scenarier som ständigt spelas i vårt sinne. Denna tendens att älta gamla misstag och fastna i en cykel av skuldkänslor håller oss inte bara tillbaka från att uppleva nuet fullt ut, utan hindrar oss också från att röra oss framåt i livet.

Kärnan i detta är ofta en ovilja eller oförmåga att förlåta oss själva. Vi håller fast vid gamla beslut, felsteg och misstag som bevis på våra brister, istället för att se dem som en lärdom eller delar av vår mänskliga resa. Denna självkritik skapar i sin tur en rädsla för att misslyckas som i sin tur kan leda till att vi undviker nya utmaningar eller möjligheter till tillväxt.

För att bryta denna cykel är det viktigt att vi lär oss konsten att förlåta oss själva. Det börjar med att erkänna att göra misstag är en del av att vara människa. Alla felsteg, oavsett hur stora de är, erbjuder värdefulla insikter och lärdomar som kan bidra till vår personliga och emotionella utveckling. Att förlåta sig själv handlar om att ge sig själv tillåtelse om att släppa taget om det förflutna och acceptera att vi alltid gör vårt bästa utifrån de omständigheter och den kunskap vi har vid tillfället.

Förlåtelse är dock inte en engångshändelse utan en pågående process. Det kräver medveten ansträngning att omvärdera våra gamla berättelser och skifta fokus från självkritik till självkärlek och medkänsla. Det innebär att praktisera tålamod med oss själva, att erkänna våra framsteg, hur små de än må vara, och att minnas att varje dag erbjuder en ny chans att välja annorlunda, att växa och att röra sig framåt.

Att låta sig vara mänsklig innebär att omfamna helheten av den mänskliga upplevelsen – glädje och sorg, framgång och misslyckande, styrka och sårbarhet. Det handlar om att förstå att livet är en resa med upp- och nedgångar och att det är ok att inte alltid ha alla svaren eller att göra rätt val. Genom att ge oss själva utrymme att vara mänskliga, öppnar vi också upp för en djupare nivå av självacceptans och inre frid.

Att navigera processen att förlåta sig själv och lära sig att släppa taget om det förflutna är en resa som kräver mod, självmedvetenhet och en vilja att förändras. Men genom att ta dessa steg, kan vi låsa upp dörren till en mer medveten och uppfylld existens, där vi inte längre definieras av vårt förflutna utan av den ständigt föränderliga och växande person vi strävar efter att vara.


Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare